Referenties

 • Communicatieadviseur ad interim voor het Leger des Heils W&G Limburg-Brabant
 • Communicatieadvies KT Waalre / aanleg glasvezel www.ktwaalre.nl
 • Caspar de Haan onderhoud & renovatie communicatie en contentmanagement www.caspardehaan.nl
 • Redactie, projectmanagement en commerciële ondersteuning uitgever Goeie Zaken voor specials over PHILIPS 125 (2016) en TU/e Innovation Lab (2017)
 • Organisatie  livestreams / webinars voor KansPlus het belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking www.kansplus.nl
 • Communicatie en PR manager (ai) voor Referro B2B Marketing www.referro.nl
 • SEGULA Technologies Nederland communicatie organisatiebreed www.segula.nl
 • Moonen onderhoud & renovatie communicatie en contentmanagement www.moonen-online.nl
 • Archicom Consultants + Archineers + Managers www.archicom.nl communicatie organisatiebreed
 • Communicatie in opdracht van de landelijke Koepel Wmo-raden www.koepeladviesradensociaaldomein.nl
 • Communicatie rondom de opstart van Glasvezel Eindhoven www.glasvezeleindhoven.nl
 • Ontwikkelen en organiseren van 6 logistieke seminars 2008 – 2011 in Boekarest (Roemenië)
 • Organisatie en communicatie rondom zowel het 50 als 60-jarig bestaan van de Frencken Group
 • Organisatie kick-off Schoolnet Eindhoven (2009)
 • Communicatieve ondersteuning HRM pilotprojecten (2008-2009) voor de gemeente Eindhoven
 • Diverse projecten in opdracht van de Gemeente Eindhoven op gebied van “Actief Burgerschap en Informele Zorg” www.eindhoven.nl
 • Opzetten platform Netwerk Informele Zorg Eindhoven (2009) www.netwerkinformelezorg.nl
 • Organisatie activiteiten rondom vrijwilligers in Eindhoven o.a. magazine ‘Kanjers’ en de vrijwiligerspas zie: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
 • Organisatie internationale conferentie Zelfhulpnetwerk Eindhoven www.zelfhulpnetwerk.nl
 • Communicatieve ondersteuning adviesgroep  www.putmansvm.nl
 • Advies activiteiten richting zakelijke markt voor poppodium de Effenaar
 • Communicatie rondom fusie WTC Eindhoven en Zakensociëteit Zuidoost Brabant tot WTCE Zakensociëteit zie www.wtce.nl
 • Organiseren en geven workshop communicatie stichting BVWO Tilburg
 • Schrijven van teksten en artikelen t.b.v. diverse uitgaven verschillende opdrachtgevers

Teveel om op te noemen…